جستجو با کلمه کلیدی دفترچه در مطالب

تایید مصوبه اعمال دفترچه عوارض و بها خدمات شهرداری شاندیز در سال 1403

تایید مصوبه اعمال دفترچه عوارض و بها خدمات شهرداری شاندیز در سال 1403

ادامه مطلب ...
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری شاندیز

دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...

    پست کوچولو

    ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
    ندازه فونت و ظاهر متن باشد