جستجو با کلمه کلیدی عمومی در مطالب

آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات مستهلک شهرداری شاندیز

آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات مستهلک شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی شهرداری شاندیز

آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
آگهی  مناقصه عمومی بهسازی کوچه قنات حصارسرخ

آگهی مناقصه عمومی بهسازی کوچه قنات حصارسرخ

ادامه مطلب ...
آگهی مزایده عمومی بهره برداری از آشپزخانه ساختمان ارگ قدیم واقع در پارک پردیس

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از آشپزخانه ساختمان ارگ قدیم واقع در پارک پردیس

ادامه مطلب ...
آگهی مناقصه عمومی اجرای پل عبوری سراسیاب

آگهی مناقصه عمومی اجرای پل عبوری سراسیاب

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش املاک شهرداری شاندیز

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش املاک شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ماشین آلات مستهلک شهرداری شاندیز

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ماشین آلات مستهلک شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی شهرداری شاندیز

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مناقصه عمومی توسعه ضلع غربی پارک شهروند  4

آگهی تجدید مناقصه عمومی توسعه ضلع غربی پارک شهروند 4

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی کوچه قنات حصارسرخ

آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی کوچه قنات حصارسرخ

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره و بهره برداری آشپزخانه محل قدیم رستوران ارگ پارک طبیعی

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره و بهره برداری آشپزخانه محل قدیم رستوران ارگ پارک طبیعی

ادامه مطلب ...
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای پل عبوری رودخانه سراسیاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای پل عبوری رودخانه سراسیاب

ادامه مطلب ...
آگهی مزایده عمومی  با موضوع اجاره پارکینگ پارک پردیس نوبت اول

آگهی مزایده عمومی با موضوع اجاره پارکینگ پارک پردیس نوبت اول

ادامه مطلب ...
مناقصه عمومی خرید مصالح

مناقصه عمومی خرید مصالح

ادامه مطلب ...
مزایده عمومی اجاره املاک شهرداری (خانه هنر ، پاتوق محله غفاری،غرفه واقع در دهکده گل ایرانیان ،یکباب مغازه تجاری حاشیه میدان امام )

مزایده عمومی اجاره املاک شهرداری (خانه هنر ، پاتوق محله غفاری،غرفه واقع در دهکده گل ایرانیان ،یکباب مغازه تجاری حاشیه میدان امام )

ادامه مطلب ...

پست کوچولو

ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
ندازه فونت و ظاهر متن باشد