ارتباط با شرکت سرخاندیز

آدرس:

شاندیز، میدان کوهنورد، پارک پردیس طبیعت، دفتر مرکزی شرکت سرخاندیز

شماره تماس:

051-34281182

051-34281183