ویدیو ها

روایت اعضای شورای اسلامی شهر شاندیز از اولین جشنواره توت

روایت اعضای شورای اسلامی شهر شاندیز از اولین جشنواره توت

ادامه مطلب ...
حال و هوای شهر شاندیز با المان های نوروزی

حال و هوای شهر شاندیز با المان های نوروزی

ادامه مطلب ...
حال و هوای گردشگران نوروزی در شهر شاندیز

حال و هوای گردشگران نوروزی در شهر شاندیز

ادامه مطلب ...
چهارشنبه های امام رضایی (علیه السلام)

چهارشنبه های امام رضایی (علیه السلام)

ادامه مطلب ...
گزارشی از حضور پرشور مردم شهر شاندیز در روز قدس

گزارشی از حضور پرشور مردم شهر شاندیز در روز قدس

ادامه مطلب ...
موشن گرافی بافت فرسوده قسمت اول

موشن گرافی بافت فرسوده قسمت اول

ادامه مطلب ...
موشن گرافی نوسازی بافت قسمت دوم

موشن گرافی نوسازی بافت قسمت دوم

ادامه مطلب ...
تصویر به یاد ماندنی از اولین جشنواره توت در شاندیز

تصویر به یاد ماندنی از اولین جشنواره توت در شاندیز

ادامه مطلب ...
روایت کامل شهردار محترم شاندیز در موضوع اولین جشنواره توت

روایت کامل شهردار محترم شاندیز در موضوع اولین جشنواره توت

ادامه مطلب ...
روایت مردم و گردشگران از (اولین جشنواره توت شاندیز)

روایت مردم و گردشگران از (اولین جشنواره توت شاندیز)

ادامه مطلب ...
مستند طرز تهیه شیره توت (در شهر شاندیز)

مستند طرز تهیه شیره توت (در شهر شاندیز)

ادامه مطلب ...
برش کوتاهی از شب اول جشن عید غدیر

برش کوتاهی از شب اول جشن عید غدیر

ادامه مطلب ...
برشی کوتاه از شب دوم جشن عید غدیر

برشی کوتاه از شب دوم جشن عید غدیر

ادامه مطلب ...
برشی کوتاه از شب سوم عید غدیر

برشی کوتاه از شب سوم عید غدیر

ادامه مطلب ...
برش کوتاهی از شب چهارم جشن عید غدیر

برش کوتاهی از شب چهارم جشن عید غدیر

ادامه مطلب ...

پست کوچولو

ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
ندازه فونت و ظاهر متن باشد