مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری  شاندیز. واقع در :شاندیز ، خیابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذیل

مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری شاندیز. واقع در :شاندیز ، خیابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذیل

مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری  شاندیز. واقع در :شاندیز ، خیابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذیل . 

فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری  شاندیز. واقع در :شاندیز ، خیابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذیل .

1-دارای مالکیت قولنامه ای(صورتجلسه تحویل به شهرداری)  ،   2-با کاربری :مسکونی    3- فاقد دسترسی به معبر.

 2- سطح اشغال مجاز:60 درصد ،     5  - تراکم مجاز : در2طبقه روی پیلوت ،     6- با مختصات 706806-4031318

دارای پروانه دو طبقه روی پیلوت با زیربنای 133 متر مربع در هر طبقه (پروانه ساختمانی نیاز به تمدید دارد)

  • نشانی محل تحویل اسناد مزایده و پیشنهادات :واحد قراردادهای شهرداری به نشانی شهر شاندیز خ صدر رضوی ،رضوی 1 شهرداری شاندیز می باشد.

تبصره 1:مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 15/09/1399 لغایت ساعت 14 روز  شنبه مورخ  22/09/1399

تبصره 2: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت14روزیک شنبه  مورخ 23/09/1399 می باشد.بدیهی است بعد از ساعت مذکور هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد

تبصره 3:زمان وتاریخ بازگشائی اسناد مزایده : ساعت12 روز دوشنبه مورخ 24/09/1399 در محل شهرداری بازگشائی میگردد.

- چنانچه پس ازدریافت اسناد مایل به شرکت در مزایده نیستید مراتب را کتباً تا ساعت 14روزشنبه مورخ22/09/1399به دبیرخانه شهرداری ارسال یا  به شماره 34283006  فاکس نمایند..

متراژزمین:251.65

مبلغ پایه زمین براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری: 8.681.925.000ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 435.000.000ریال

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

کلمات کلیدی

آخرین مطالب

دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد