آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره آشپزخانه رستوران ارگ قدیم واقع در پارک پردیس

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره آشپزخانه رستوران ارگ قدیم واقع در پارک پردیس

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 15585 مورخ 12/08/1401 شورای محترم اسلامی شهر شاندیز نسبت به مزایده اجاره و بهره برداری آشپزخانه رستوران محل ارگ قدیم واقع در پارک پردیس طبیعت شاندیز اقدام نماید.

شرایط مزایده:

  1. متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده به 80.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانک ملی به نام سپرده شهرداری شاندیز اقدام و در پاکت الف مزایده تحویل نماید.
  2. در صورت امتناع برنده مزایده از عقد قرارداد مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. مهلت خرید اسناد از تاریخ 03/09/1401 تا تاریخ 10/09/1401 ساعت  17 می باشد.
  4. مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد تا ساعت 17 تاریخ 22/09/1401 می باشد.
  5. بدیهی است بعد از ساعت مذکور هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
  6. زمان و تاریخ بازگشائی اسناد مزایده: تاریخ 23/09/1401 ساعت 8 صبح در محل شهرداری شاندیز می باشد.
  7. هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
  8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
  9. آدرس شاندیز صدر رضوی 1 شهرداری شاندیز امور قراردادها می باشد.
  10. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05131422 تماس حاصل فرمائید.

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب

آخرین مطالب

آگهی تجدید مزایده املاک شهرداری شاندیز
آگهی تجدید مزایده املاک شهرداری شاندیز