آگهی تجدید مزایده عمومی  شهرداری شاندیز(نوبت اول)

آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شاندیز(نوبت اول)

موضوع: واگذاری اجاره غرف بازار میوه و تره بار متعلق به شهرداری شاندیز

شرایط مزایده: ۱- غرفه های بازار میوه و تره بار بلوار امام رضا (ع) حدفاصل امام رضا (ع)۲۲ و ۲۴ با مساحت حدود ۱۸۰متر مربع با انشعابات مستقل برق، تلفن، گاز و انشعابات مشترک آب می باشد.

۲-مبلغ سپرده شرکت در مزایده: متقاضی می بایست مبلغ ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش نقدی به شماره حساب ۰۲۰۴۸۸۰۵۸۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیز به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز اقدام نماید، ضمانتنامه ها باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
۳-در صورت امتناع برنده مزایده از عقد قرارداد مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴-توزیع اسناد از تاریخ۹۹/۰۳/۱۳ لغایت ۹۹/۰۳/۲۷می باشد.
۵-مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت ۱۳مورخ ۹۹/۰۳/۲۹ می باشد.
۶-بازگشایی اسناد مزایده ساعت۱۳:۳۰مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ در محل شهرداری صورت می گیرد.
۷-هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
۸-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
۹-محل فروش اسناد مزایده: شاندیز، خیابان صدر رضوی، شهرداری شاندیز، واحد امور قردادها

شماره تماس:
۰۵۱۳-۴۲۸۳۰۰۱/۳


منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

کلمات کلیدی

آخرین مطالب

دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد