جستجو با کلمه کلیدی ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� در مطالب

گزارش فعالیت های شهرداری شاندیز در جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز

گزارش فعالیت های شهرداری شاندیز در جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز

ادامه مطلب ...
(ترمیم و بهسازی جداول خیابان ولیعصر(عج

(ترمیم و بهسازی جداول خیابان ولیعصر(عج

ادامه مطلب ...
ادامه زیباسازی تعویض موزائیک فرش و اصلاح پیاده روی خیابان امام خمینی(ره)جهت رفاه حال شهروندان شهرداری شاندیز

ادامه زیباسازی تعویض موزائیک فرش و اصلاح پیاده روی خیابان امام خمینی(ره)جهت رفاه حال شهروندان شهرداری شاندیز

ادامه مطلب ...
برگزاری مراسم صبگاه مشترک نیرو انتظامی در شاندیز به مناسبت هفته نیرو انتظامی

برگزاری مراسم صبگاه مشترک نیرو انتظامی در شاندیز به مناسبت هفته نیرو انتظامی

ادامه مطلب ...
آماده سازی و زیر سازی آسفالت مسکن مهر

آماده سازی و زیر سازی آسفالت مسکن مهر

ادامه مطلب ...
ادامه فعالیت بازسازی پیاده رو امام خمینی(ره)در ضلع جنوبی

ادامه فعالیت بازسازی پیاده رو امام خمینی(ره)در ضلع جنوبی

ادامه مطلب ...
جمع آوری خاک و نخاله موجود در پارک مسکن مهر

جمع آوری خاک و نخاله موجود در پارک مسکن مهر

ادامه مطلب ...
مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشت مسکن مهر شاندیز

مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشت مسکن مهر شاندیز

ادامه مطلب ...
جلسه مشترک شورا های اسلامی طرقبه شاندیز با حضور دکتر امامی نمایَند

جلسه مشترک شورا های اسلامی طرقبه شاندیز با حضور دکتر امامی نمایَند

ادامه مطلب ...
تخریب سرعتگیر جهت زیر سازی و آسفالت

تخریب سرعتگیر جهت زیر سازی و آسفالت

ادامه مطلب ...

کلمات کلیدی

پست کوچولو

ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
ندازه فونت و ظاهر متن باشد